Подршка ресорног министарства

 

У оквиру обиласка установа социјалне заштите које су у надлежности Министарства, државна секретарка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић обишла је Центар за породични смештај и усвојење Ниш.

 

Државна секретарка је разговарала са ВД директором Стеваном Веселиновићем и запосленима у Центру за породични смештај и усвојење Ниш.

Том прилоком је истакла да ће Министарство наставити са контиунираном подршком, посебно када је реч о побољшању стандарда као и имплементација Закона и Стратегија које се односе на  осамостаљивање младих и излазак корисника из система социјалне заштите. Божовић је нагласила да је Центар за породични смештај и усвојење регионална установа од изузетног значаја, који пружа сву неопходну помоћ и подршку за своје кориснике.

 

„Циљ нам је  стратешки приступ квалитетној социјализацији деце и младих без родитељског старања, инклузији као и доброј координацији локалне заједнице и Министарства за унапређење квалитета живота деце и младих без родитељског старања, као и деце и младих са тежим и тешким сметњама у развоју“,

закључила је државна секретарка  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић на крају посете установама социјалне заштите на територији града Ниша.