Они који нас држе за руку онда када
нам је то најпотребније

У суботу 27. маја у просторијама
Центра за породични смештај и усвојење реализовала се акција у сарадњи са Ротаракт клубом где су учествовала деца на хранитељству из Ниша и околине. Били смо део интернационалног пројекта под називом “Imagine” у сарадњи са клубом @beyoglurotaract из Истанбула. Овај пројекат подразумева уцесце пет Ротаракт клубова:
@beyoglurotaract @rotaract_phoenix_sud @rotaractluxembourg @rotaractaleywesti @racniscentar
Циљ овог пројекта јесте креирање безбедног и инклузивног окружења за децу са Дауновим синдромом и децу са посебним потребама, где сва она могу да искажу своју креативност. На овај начин желимо да их охрабримо да кроз уметност она могу да створе шта год замисле.
Њихови уметнички радови це касније бити промовисани на различитим виртуелним платформама. Радујемо се будућим
заједничким пројектима.

43 Сусрети социјалних радника

ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ НЕЈЕДНАКОСТИ:

ОДГОВОРИ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ  СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Тематска сесија 2

ОСНАЖИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВУЛНЕРАБИЛНИХ ГРУПА

Доступност услуга у функцији оснаживања корисника  социјалне заштите.

Вера Петровић

Центар за породични смештај и усвојење Ниш

Милица- Цветковић Раденковић

Центар за пружање услуге социјалне заштите „Мара“ Ниш

Милица Селкић

Центар за породични смештај и усвојење Ниш

Анастасија Здравковић

Центар за породични смештај и усвојење Ниш

Систем социјалне заштите усмерен је да квалитетно, благовремено и ефикасно, остварује права корисника  и вулнебарних група. Разлике у индивидуалним карактеристикама корисника и њихових породица проузроковале су потребу за ширењем система социјалне заштите кроз повећање дијапазона услуга. Ангажовање  установа социјалне заштите на територији града Ниша континуирано је унапређивано правцу нуђења разноврсних услуга за адекватније превазилажење проблема појединаца и породица које су се неадекватно снашле у кризној ситуациији. У складу са тим циљ овог рада је да се кроз компарацију студија случаја аналитички представи значај адекватног одабира услуге за појединца и породицу . Истраживање је емпиријско и компаративно. Коришћена је дескритивна метода, техника анализе саржаја, а инструмент је студија случаја  из Центра за породични смештај и усвојење Ниш  и Центра за пружање услуге социјалне заштите „Мара“. Анализом двеју студија случаја представљени су мал.корисници из дисфункционалних породица који су укључени у систем социјалне заштите кроз различите услуге уз процену њиховог најбољег интереса. Резултати овог квалиативног истрживања показују интеграцију теорије и праксе, као и да је разноврсност услуга услов за бољи одговор за потребе корисника .Закључак је да разноврсност и прожимање услуга доприноси целовитијем задовољавању потреба корисника .

Кључне речи : студија случаја,корисник,породица , услуга социјалне заштите  

Подршка ресорног министарства

У оквиру обиласка установа социјалне заштите које су у надлежности Министарства, државна секретарка Министарства за рад,запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић обишла је Центар за породични смештај и усвојење Ниш. Државна секретарка је разговарала са ВД директором Стеваном Веселиновићем и запосленима у Центру за породични смештај и усвојење Ниш. Том прилоком је истакла да ће Министарство наставити са контиунираном подршком, посебно када је реч о побољшању стандарда као и имплементација Закона и Стратегија које се односе на осамостаљивање младих и излазак корисника из система социјалне заштите. Божовић је нагласила да је Центар за породични смештај и усвојење регионална установа од изузетног значаја, који пружа сву неопходну помоћ и подршку за своје кориснике.

Вести

Деца се родитељима одузимају због занемаривања а не сиромаштва

Деца се родитељима одузимају због занемаривања а не сиромаштва Највећи број малишана у хранитељским породицама били су жртва насиља,

ПРИЈАВА ЗЛОУПОТРЕБЕ ДЕЦЕ

У Центру за породични смештај и усвојење Ниш формиран је Интерни тим за заштиту деце на хранитељству од злостављања и занемаривања. Овом тиму се пријављују све сумње на злостављање и занемаривање које се тичу деце на хранитељству на територији коју Центар покрива (Нишавски, Пиротски, Пчињски, Јабланички и Топлички управни округ).Телефон/факс за пријаву на сумњу на занемаривање и злостављање деце: 018 215 057, адреса Гутенбергова бр. 4 а, 18106 Ниш, е маил адреса: cpsu.nis@gmail.com  или попунити контакт форму  

Пријава злоупотребе деце

У Центру за породични смештај и усвојење Ниш формиран је Интерни тим за заштиту деце на хранитељству од злостављања и занемаривања
Телефон/факс за пријаву на сумњу на занемаривање и злостављање деце: 018 215 057, адреса Гутенбергова бр. 4 а, 18106 Ниш, е маил адреса: cpsu.nis@gmail.com

Учините да се дете осећа добродошлим

Породицу не чине само они са којима смо у крвном сродству. Чине је и они који нас држе за руку онда када нам је то најпотребније. Ваша мотивација да будете хранитељи говори о вама да сте хумани, отворени, спремни да учите и да се мењате. То је добар пут да развијате своје хранитељске компетенције тако што ћете размењивати искуство са другим хранитељима, тражити помоћ и подршку стручњака, учествовати у едукацијама за хранитеље, користити литературу.

О хранитељству

Хранитељство – породични смештај је организовани облик збрињавања деце која из различитих разлога не могу да живе у својим биолошким …прочитај више

О центру

Центар за породични смештај и усвојење Ниш (у даљем тексту Центар) је установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија…прочитај више

Ковид-19

Прочитајте више о мерама заштите које је прописала Влада Републике Србије.

ЦПСУ  Ниш је са општином Медијана је организовао одлазак 27-оро деце и 14 хранитеља на Златибор. Седмодневни боравак у одмаралишту „Боем“ је деци био организован уз супервизора ЦПСУ Ниш који је структуирао слободно време, планирао и реализовао едукативне , забавне и креативне активности .

Деци је организована вожња најдужом гондолом у Европи ,шетња по Торнику и испробавање златиборских специјалитета.

Општина Медијана већ дуги низ година реализује активности у којима помаже не само деци из Ниша већ и деци свих управних округа који покрива ЦПСУ Ниш

Минимални стандарди

Минимални стандарди за дете у хранитељској породици​:

  • Услови у погледу простора и опреме у хранитељској породици
  •  Услови у погледу задовољавања здравствених и развојних потреба детета
  • више о стандардима погледајте на следећем линку 

Промоција Хранитељства

Удружење хранитеља “Kућа наде ” из Дољевца је основано у јеку пандемије, 10.06. 2020. године. Идеја о постојању удружења хранитеља постоји више година. Због недовољног броја хранитељских породица (8), са реализацијом ове идеје се дуго чекало. Укључивањем стручњака ЦПСУ, хранитељи из Дољевца добијају потребну подршку за организовано окупљање и формирање удружења

“Породица може да вам надокнади сав свет,
али вам свет никада неће надокнадити породицу.
Дом пружа срећу коју не може дати читав свет”

— Павле Евдикимов

Vesti

Деца се родитељима одузимају због занемаривања а не сиромаштва

Деца се родитељима одузимају због занемаривања а не сиромаштва Највећи број малишана у хранитељским породицама били су жртва насиља,

Притужбе корисника и трећих лица

Притужбе се могу поднети на један од следећих начина:
– непосредно, предајом писане притужбе у седишту Центра за породични смештај и усвојење Ниш, ул. Гутенбергова бр. 4а, 18106 Ниш,
– слањем путем поште на адресу Центра,
– путем е-маил адресе: cpsu.nis@gmail.com
– усменим путем стручном раднику или непосредно директору Центра или
кликом на овај линк.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

ПОЗИВА ТЕ ДА СЕ ПРИЈАВИШ ЗА

ПАНЕЛ МЛАДИХ САВЕТНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

КО СВЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ:

  • девојчице и дечаци из свих делова територије/региона Републике Србије;
  • узраста од 13 до 15 година;
  • ученици VI и VII разреда основних школа

Документ о позиву и пријави можете преузети =>   Пријава