Пријава злоупотребе деце

У Центру за породични смештај и усвојење Ниш формиран је Интерни тим за заштиту деце на хранитељству од злостављања и занемаривања. Овом тиму се пријављују све сумње на злостављање и занемаривање које се тичу деце на хранитељству на територији коју Центар покрива (Нишавски, Пиротски, Пчињски, Јабланички и Топлички управни округ).
Пријаву могу вршити сви грађани који имају сазнања да је неко дете на хранитељству угрожено због злостављања или занемаривања.
Телефон/факс за пријаву на сумњу на занемаривање и злостављање деце: 018 215 057, адреса Гутенбергова бр. 4 а, 18106 Ниш, .
Ваш идентитет као подносиоца пријаве ће бити заштићен уколико нисте спремни да га откријете.
Уједно вас подсећамо да свако од нас има обавезу да пријави злостављање и занемаривање деце на хранитељству, јер смо у супротном саучесници у томе.

Уколико желите можете попунити форму на директно на сајту