Радионица

У суботу 27. маја у просторијама
Центра за породични смештај и усвојење реализовала се акција у сарадњи са Ротаракт клубом где су учествовала деца на хранитељству из Ниша и околине. Били смо део интернационалног пројекта под називом “Имагине” у сарадњи са клубом @беyоглуротарацт из Истанбула. Овај пројекат подразумева уцесце пет Ротаракт клубова:
@беyоглуротарацт @ротарацтпхоениџсуд @ротарацтлуџембоург @ротарацталеyњести @рацнисцентар
Циљ овог пројекта јесте креирање безбедног и инклузивног окружења за децу са Дауновим синдромом и децу са посебним потребама, где сва она могу да искажу своју креативност. На овај начин желимо да их охрабримо да кроз уметност она могу да створе шта год замисле.
Њихови уметнички радови це касније бити промовисани на различитим виртуелним платформама. Радујемо се будућим
заједничким пројектима.