Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol17/fx/6fbl0hpjiju5war/cpsunis.gov.rs/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol17/fx/6fbl0hpjiju5war/cpsunis.gov.rs/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol17/fx/6fbl0hpjiju5war/cpsunis.gov.rs/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol17/fx/6fbl0hpjiju5war/cpsunis.gov.rs/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol17/fx/6fbl0hpjiju5war/cpsunis.gov.rs/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol17/fx/6fbl0hpjiju5war/cpsunis.gov.rs/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol17/fx/6fbl0hpjiju5war/cpsunis.gov.rs/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol17/fx/6fbl0hpjiju5war/cpsunis.gov.rs/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol17/fx/6fbl0hpjiju5war/cpsunis.gov.rs/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol17/fx/6fbl0hpjiju5war/cpsunis.gov.rs/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Промоција Хранитељства – Центар за породични смештај и усвојење Ниш

Удружење хранитеља Дољевац

Удружење хранитеља “Kућа наде ” из Дољевца  је основано у јеку пандемије, 10.06. 2020. године. Идеја о постојању удружења хранитеља постоји више година. Због недовољног броја  хранитељских породица  (8), са реализацијом ове идеје се дуго чекало. Укључивањем стручњака ЦПСУ, хранитељи из Дољевца добијају потребну подршку за организовано окупљање и формирање удружења. Оснивачки скуп је одржан у сали Народне библиотеке у Дољевцу, која је позната хранитељима још из периода обуке и повремених окупљања. Циљ удружења хранитеља је подизање њихових компетенција, промоција хранитељства  у локалној заједници, подршка хранитељским породицама, дружење и укључивање деце у разна културна дешавања. Удружење хранитеља „Kућа наде“ има 32 члана. Kрајем новембра 2020. године добили су на коришћење просторије МЗ Kочане, СО Дољевац.

Уз помоћ стручних радника ЦПСУ Ниш, очекује се да Удружење хранитеља”Kућа наде ” из Дољевца  добије бољи статуси на локалном нивоу. Удружење  планира да организује едукацију за хранитеље ради подизања њихових васпитних компетенција, развијања вештина потребних за подизање деце различитог узраста и карактеристика. Постоји велика забринутост код хранитеља за децу која ће једног дана напустити систем социјалне заштите, те исказују потребу да у будућности  формирају омладински клуб, при удружењу хранитеља. У овом клубу би се реализовали програми намењени за стицање вештина самосталног живљења, проналажење посла и интегрисање у ширу друштвену заједницу.

Активан однос и ентузијазам су главне одлике Удружења хранитеља “Kућа наде ” из Дољевца. То је гаранција да ће  ово удружење још више напредовати и бити значајан фактор развоја хранитељства у Дољевцу.