Удружење хранитеља Дољевац

Удружење хранитеља “Kућа наде ” из Дољевца  је основано у јеку пандемије, 10.06. 2020. године. Идеја о постојању удружења хранитеља постоји више година. Због недовољног броја  хранитељских породица  (8), са реализацијом ове идеје се дуго чекало. Укључивањем стручњака ЦПСУ, хранитељи из Дољевца добијају потребну подршку за организовано окупљање и формирање удружења. Оснивачки скуп је одржан у сали Народне библиотеке у Дољевцу, која је позната хранитељима још из периода обуке и повремених окупљања. Циљ удружења хранитеља је подизање њихових компетенција, промоција хранитељства  у локалној заједници, подршка хранитељским породицама, дружење и укључивање деце у разна културна дешавања. Удружење хранитеља „Kућа наде“ има 32 члана. Kрајем новембра 2020. године добили су на коришћење просторије МЗ Kочане, СО Дољевац.

Уз помоћ стручних радника ЦПСУ Ниш, очекује се да Удружење хранитеља”Kућа наде ” из Дољевца  добије бољи статуси на локалном нивоу. Удружење  планира да организује едукацију за хранитеље ради подизања њихових васпитних компетенција, развијања вештина потребних за подизање деце различитог узраста и карактеристика. Постоји велика забринутост код хранитеља за децу која ће једног дана напустити систем социјалне заштите, те исказују потребу да у будућности  формирају омладински клуб, при удружењу хранитеља. У овом клубу би се реализовали програми намењени за стицање вештина самосталног живљења, проналажење посла и интегрисање у ширу друштвену заједницу.

Активан однос и ентузијазам су главне одлике Удружења хранитеља “Kућа наде ” из Дољевца. То је гаранција да ће  ово удружење још више напредовати и бити значајан фактор развоја хранитељства у Дољевцу.