О хранитељству

Хранитељством се може бавити само хранитељска породица која има општу подобност за хранитељство и потврду надлежног центра за социјални рад за бављење хранитељством.

Подобност хранитеља преиспитује се након две године и потврда о бављењу хранитељством се продужава или укида;

Хранитељи су у обавези да сваке године имају најмање 10 сати обуке за обављање хранитељске улоге;

Хранитељима у обављању хранитељске улоге помажу саветници за хранитељство и реализатори едукативних програма;

Хранитељи воде „Радну свеску хранитеља“ у којој бележе важне информације и обавезе према потребама детета и сарађују са саветницима за хранитељство;

Хранитељи прикупљају битне информације о детету и воде Информатор о детету „Мој животни пут“, односно помажу детету у вођењу његове животне приче;

Хранитељи потписују уговор о породичном смештају за свако дете са центром за социјални рад надлежним за дете и центром за породични смештај;

Хранитељска породица може имати највише троје деце на хранитељству, односно двоје ако су деца ометена у развоју.

Хранитељска породица може имати више од троје деце на смештају ако су смештена деца браћа и сестре;

Хранитељска породица добија накнаду за издржавање деце и накнаду за свој рад. Накнада за издржавање детета увећава се ако је дете ометено у развоју или има комбиноване потешкоће у развоју;

Хранитељска породица је у обавези да накнаду коју добија за издржавање детета наменски троши за потребе детета;

Хранитељска породица се стара о остваривању свих права детета на хранитељству: у својој породици и локалној заједници;

У васпитању детета хранитељска породица примењује прихватљиве методе васпитања, не примењује физичко кажњавање деце и штити дете од свих облика злостављања у свакој ситуацији;