Запослени

Стеван Веселиновић
Директор

Јелена Пејчић
Правница-секретарка cpsu.jelena@gmail.com

Душан Стаменковић

Самостални финансиско-рачуноводствени сарадник
cpsu.dusans@gmail.com

Ивана Ђорђевић

Реализаторка едукативних програма за стручне раднике cpsu.ivana@gmail.com

Валентина Спасојевић Гојковић

Педагог - Саветница за хранитељство cpsu.valentina@gmail.com

Вера Петровић
Супервизорка cpsu.vera@gmail.com

Анита Миловановић

Саветник за хранитељство

Веселинка Јовић

Реализаторка едукативних програма
cpsu.veselinka@gmail.com

Ивана Тошић

Диплмирани економисткиња за финансиско рачуноводствене послове
cpsu.ivanat@gmail.com

Радмила Вељковић

Саветница за хранитељство
radmiladacic@gmail.com

Јованка Милић

Саветница за хранитељство
cpsu.jovanka@gmail.com

Душица Митровић

Саветница за хранитељство

Татјана Радуловић

Саветница за хранитељство

Јована Еракотивић

Саветница за хранитељство

Наталија Станојевић

Саветница за хранитељство

Ана Стојиљковић

Саветница за хранитељство

Милица Селкић

Саветница за хранитељство

Уна Костић

Супервизорка
cpsu.una8@gmail.com

Светлана Радојевић

Референткиња за правне, административне и кадровске послове
cpsu.svetlana@gmail.com

Наталија Станојевић

Саветница за хранитељство

Марко Вранић

Возач

Весна Богдановић Стаменковић

Спремачица