Запослени

Стеван Веселиновић
ВД Директор

Јелена Пејчић
Правница-секретарка cpsu.jelena@gmail.com

Душан Стаменковић

Самостални финансиско-рачуноводствени сарадник
cpsu.dusans@gmail.com

Ивана Ђорђевић

Реализаторка едукативних програма за стручне раднике cpsu.ivana@gmail.com

Валентина Спасојевић Гојковић

Педагог - Саветница за хранитељство cpsu.valentina@gmail.com

Вера Петровић
Супервизорка cpsu.vera@gmail.com

Бошко Алексић

Саветник за хранитељство
boskoaleskic@gmail.com

Веселинка Јовић

Реализаторка едукативних програма
cpsu.veselinka@gmail.com

Живко Петровић

Реализатор едукативног програма за стручне раднике
cpsu.zivko@gmail.com

Ивана Тошић

Диплмирани економисткиња за финансиско рачуноводствене послове
cpsu.ivanat@gmail.com

Радмила Вељковић

Саветница за хранитељство
radmiladacic@gmail.com

Јованка Милић

Саветница за хранитељство
cpsu.jovanka@gmail.com

Мирјана Стефановић

Саветница за хранитељство
cpsu.mirjana@gmail.com

Татјана Радуловић

Саветница за хранитељство

Олга Томић

Саветница за хранитељство
cpsu.olga@gmail.com

Душица Митровић

Саветница за хранитељство

Ана Стојиљковић

Саветница за хранитељство

Милица Селкић

Саветница за хранитељство

Уна Костић

Супервизорка
cpsu.una8@gmail.com

Светлана Радојевић

Референткиња за правне, административне и кадровске послове
cpsu.svetlana@gmail.com

Наталија Станојевић

Саветница за хранитељство

Марко Вранић

Возач

Весна Богдановић Стаменковић

Спремачица