Особље Центра

Стеван Веселиновић
ВД Директор

Јелена Пејчић
Секретар - Правник cpsu.jelena@gmail.com

Вера Петровић
Психолог -Саветник за хранитељство cpsu.vera@gmail.com

Ивана Ђорђевић

Ивана Ђорђевић

Социјални радник - саветник за хранитељство cpsu.ivana@gmail.com

Валентина Спасојевић Гојковић

Педагог - Саветник за хранитељство cpsu.valentina@gmail.com

Веселинка Јовић

Педагог - Супервизор
cpsu.veselinka@gmail.com

Бошко Алексић

Социјални радник
boskoaleskic@gmail.com

Живко Петровић

Психолог - Реализатор едукативног програма за стручне раднике
cpsu.zivko@gmail.com

Душан Стаменковић

Самостални финансиско-рачуноводствени сарадник
cpsu.dusans@gmail.com

Весна Богдановић Стаменковић

Спремачица

Ивана Тошић

Диплмирани економиста за финансиско рачуноводствене послове
cpsu.ivanat@gmail.com

Јованка Милић

Педагог - Саветник за хранитељство
cpsu.jovanka@gmail.com

Мирјана Стефановић

Социјални радник - Супервизор
cpsu.mirjana@gmail.com

Никола Тодоровић

Возач

Олга Томић

Психолог - Саветник за хранитељство
cpsu.olga@gmail.com

Рајко Брановић

Психолг - Саветник за хранитељство
rajkobran@gmail.com

Светлана Радојевић

Референт правне, административне и кадровске послове
cpsu.svetlana@gmail.com

Татјана Радуловић

Психолог - Саветник за хранитељство

Уна Костић

Педагог - реализатор едукативних програма
cpsu.una8@gmail.com

Радмила Дачић

Психолог - Саветник за хранитељство
radmiladacic@gmail.com