ОК КЛУБ НИШ

„ОК КЛУБ“

У оквиру јавних раднова које је преко Националне службе за запошљавање финансирао град Ниш, Центар за породични смештај реализовао је пројекат „ОК КЛУБ“. Стручни тим чинили су Јована Дедовић, мастер психолог, Љубица Златковић мастер педагог и Маја Ињац, мастер педагог, које су радиле под менторством Споменке Савић, супервизор и Сретена Јоргачијевића, реализатора едукативних програма за хранитеље, запослених у Центру за породични смештај и усвојење у Нишу.

Активности су биле усмерене на децу и младе који се налазе у хранитељским породицама у Нишу, њихове хранитеље, запослене у Центру за породични смештај и усвојење и локалну заједницу.

У оквиру тематских радионица обрађиване су различите теме које су предложили деца и млади обухваћени пројектним активностима као што су: дечја права, васпитање и васпитне методе, медијска писменост и превенција електронског насиља, асертивност – упознавање са методама ненасилног решавања конфликата, социјалне вештине и емоционална писменост, заштита репродуктивног здравља, превенција злоупотребе психо-активних супстанци, трговина људима, технике учења и професионална оријентација.

Јавни радови трајали су три месеца, а у активностима је учествовало стотину педесеторо деце и младих, више од шездесеторо хранитеља и запослени у Центру за породични смештај и усвојење Ниш

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *