МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА “КЛИКОМ ДО ПОДРШКЕ”

Мобилна апликација “Кликом до подршке” намењена је младима из хранитељских породица који се припремају за осамостаљење. Апликација пружа корисне савете о томе како да млади изађу на крај са администрацијом, пронађу посао, обезбеде место становања, рукују новцем и развијају друге вештине за самосталан живот. Апликација је развијена у склопу пројекта који је реализовао Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац,”Међусекторска сигурносна мрежа за активно укључивање младих у хранитељским породицама”. Пројекат је део грант шеме-Подршка Европске уније активном укључивању младих. Апликацију можете пронаћи на приложеном линку: кликомдоподршке