Корисни линкови

ДРЖАВНИ ОРГАНИ

 

 1. Влада Републикe Србије
  www.srbija.gov.rs
 2. Скупштина Србије –  Народна скупштина републике Србије
  www.parlament.gov.rs
 3. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  www.minrzs.gov.rs
 4. Министарство здравља
  www.zdravlje.gov.rs
 5. Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  www.mpn.gov.rs
 6. Министарство омладине и спорта
  www.mos.gov.rs
 7. Канцеларија за људска и мањинска права
  www.ljudskaprava.gov.rs
 8. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
  www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs
 9. Скупштина Града Београда
  http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1012
 10. Секретаријат за социјалну заштиту Града Београда
  http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1333503
 11. Секретаријат за образовање и дечју заштиту Града Београда
  http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1333524
 12. Градски центар за социјални рад у Београду
  www.gcsrbg.org

 

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ

 

А – Заводи за социјалну заштиту

 1. Републички завод за социјалну заштиту
  www.zavodsz.gov.rs
 2. Покрајински завод за социјалну заштиту
  www.pzsz.gov.rs

 

Б – Центри за породични смештај

 1. Центар за породични смештај и усвојење Београд
  www.hraniteljstvocps.gov.rs
 2. Центар за породични смештај и усвојење Ниш
  www.cpsunis.gov.rs
 3. Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац
  www.hraniteljstvokg.rs
 4. Центар за породични смештај и усвојење Ћуприја
  http://hraniteljstvocu.org.rs/
 5. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад
  www.cpsuns.rs
 6. Центар за породични смештај и усвојење Miloševac

 

В – Домови за децу

 1. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд
  www.zvecanska.org.rs
 2. Установа за децу и омладину СОС Дечије село – Сремска Каменица
  «Др Милорад Павловић»
  www.sos.org.rs

 

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

 1. FAMILIA
  www.familia.org.rs
 2. Центар за права детета
  www.cpd.org.rs
 3. АСТРА
  www.astra.org.rs
 4. Дечје срце
  www.decjesrce.rs
 5. Фонд за социјалне иновације
  www.sif.minrzs.gov.rs
 6. Удружење хранитељских породица ИСКРИЦА
  www.iskrica.info
 7. FICE Srbija
  www.ficesrbija.rs

 

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УСТАНОВЕ

 

 1. УНИЦЕФ 
  www.unicef.rs
 2. Save the children
  www.savethechildren.net
 3. IFCO – Internacional Foster Care Organisation
  www.ifco.info
 4. BAAF – Britich Asociation for Adoption and Fostering
  www.baaf.org.uk
 5. Светска банка
  www.worldbank.rs
 6. Делегација Европске уније у Републици Србији
  www.europa.rs
 7. Шведска међународна развојна агенција – СИДА
  www.sida.se
 8. Међународни комитет Црвеног Крста
  www.icrc.org

 

КОРИСНИ САЈТОВИ

 

 1. Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање
  www.pio.rs
 2. Институт за ментално здравље
  www.imh.org.rs
 3. Црвени крст Србије
  www.redcross.org.rs
 4. Прихватилиште за децу и омладину
  www.prihvatiliste.rs
 5. Институт за мајку и дете
  www.imd.org.rs