• Хранитељством се може бавити само хранитељска породица која има општу подобност за хранитељство и потврду надлежног центра за социјални рад за бављење хранитељством.
 • Подобност хранитеља преиспитује се након две године и потврда о бављењу хранитељством се продужава или укида;
 • Хранитељи су у обавези да сваке године имају најмање 10 сати обуке за обављање хранитељске улоге;
 • Хранитељима у обављању хранитељске улоге помажу саветници за хранитељство и реализатори едукативних програма;
 • Хранитељи воде „Радну свеску хранитеља“ у којој бележе важне информације и обавезе према потребама детета и сарађују са саветницима за хранитељство;
 • Хранитељи прикупљају битне информације о детету и воде Информатор о детету „Мој животни пут“, односно помажу детету у вођењу његове животне приче;
 • Хранитељи потписују уговор о породичном смештају за свако дете са центром за социјални рад надлежним за дете и центром за породични смештај;
 • Хранитељска породица може имати највише троје деце на хранитељству, односно двоје ако су деца ометена у развоју.
 • Хранитељска породица може имати више од троје деце на смештају ако су смештена деца браћа и сестре;
 • Хранитељска породица добија накнаду за издржавање деце и накнаду за свој рад. Накнада за издржавање детета увећава се ако је дете ометено у развоју или има комбиноване потешкоће у развоју;
 • Хранитељска породица је у обавези да накнаду коју добија за издржавање детета наменски троши за потребе детета;
 • Хранитељска породица се стара о остваривању свих права детета на хранитељству: у својој породици и локалној заједници;
 • У васпитању детета хранитељска породица примењује прихватљиве методе васпитања, не примењује физичко кажњавање деце и штити дете од свих облика злостављања у свакој ситуацији;
 • Компетентна хранитељска породица је она која подстиче развој потенцијала детета и подржава га у развоју талената и интересовања;
 • Компетентна хранитељска породица је она која развија самопоуздање код детета, прихвата дете без дискриминације због његовог националног, социјалног порекла или хендикепа и штити дете од стигматизације и дискриминације других;
 • Компетентна хранитељска породица подржава дететов лични, породични, национални, верски и културни идентитет;
 • Компетентна хранитељска породица сарађује са стручњацима из социјалне заштите и стручњацима других система, као и са породицом порекла детета и другим значајним особама из његовог живота.